08-04-2015

KuViBa stopper – indholdet overdrages

Dansk Kunstnerråd har besluttet at stoppe arbejdet med KuViBa og har primo april indgået en aftale med kulturledelse.dk om overdragelse af KuViBa’s samling af viden om [...]

+ Læs mere
30-03-2015

Kunstnernes Beskatning 2015

Kunstneres Beskatning 2015 er en skattevejledning for kunstnere, der betegner en så mangfoldig faggruppe, at der ofte er brug for assistance til at navigere i skattelovgivningen. [...]

+ Læs mere
25-03-2015

The resilience of employment in the Culture and Creative Sectors (CCSs) during the crisis

Rapporten samler data fra de 28 EU-medlemslande for at analysere og give et samlet billede af forbindelsen mellem kultur, kreativitet og teknologi i den kreative sektors [...]

+ Læs mere + Direkte Link
18-03-2015

Kunstens autonomi og kunstens økonomi

Undersøgelse fra det norske kulturdepartement. Med udgangspunkt i kunst som et afgørende middel til udvikling af kundskaber, dannelse, demokratisk deltagelse i samfundet og debat i det [...]

+ Læs mere + Direkte Link
18-03-2015

CityDesign Strategi – Byer, der blomstrer

Steffen Gulmann

Bog der fremlægger konkrete idéer og metoder til, hvordan man praktisere byudvikling. Her giver forfatteren inddragelse af borgerne en central rolle. Udover en række grundlæggende krav [...]

+ Læs mere + Direkte Link
06-03-2015

Kulturprogram – ’Kultur er stadig velfærd’

Kulturprogram for Socialdemokraterne, der præsenterer 275 forslag, som tilsammen tegner partiets kulturpolitiske ambitioner. Tematisk er rammen kulturens betydning for Danmark som en velfærdsstat og en politisk [...]

+ Læs mere + Direkte Link
04-03-2015

Værdien af bygningsarven

Analyse udarbejdet af  Incentive for Realdania. Analysen viser, at argumentationen for at prioritere bygningsarv ikke kun behøver at hvile på spørgsmål om kulturel identitet og historie. [...]

+ Læs mere + Direkte Link
04-03-2015

Musikselskaber 2014 – tal og perspektiver

Opgørelse udgivet af IFPI Danmark, der er musikselskabernes brancheorganisation. Her fremlægges en fortsættelse af stigningen i musikselskabernes indtjening fra 2013. Stigningen kom i 2014 i endnu [...]

+ Læs mere + Direkte Link