Acts of research: Knowledge Production in Contemporary Arts Between Knowledge Economy and Critical Practice

Kunst og kultur generelt

Udgivet af Kunst- og Kulturvidenskab, 2015 Emneord: , , , , ,

Ph.d.-afhandling om vidensproduktion i samtidskunst. Afhandlingen undersøger forbindelsen mellem kunst og vidensproduktion ud fra en samfundsudvikling og – økonomi, hvor produktionen af viden tillægges stadigt større betydning og relevans. Udgangspunktet er her, at skabende og udøvende kunstnere såvel som kunstformidleres arbejde skriver sig ind som en del af denne vidensproduktion.

Med undersøgelsen ser Sidsel Nelund nærmere på, hvordan man, udover den akademiske diskussion omkring viden som en del af kunstens kvalitet, kan forstå kunstnerisk vidensproduktion i forskning og projekter, hvor bl.a. politiske og samfundsøkonomiske parameter inddrages.

Første del af afhandlingen beskriver den historiske udvikling for vidensproduktion som begreb og dens økonomiske rammevilkår. De efterfølgende dele undersøger forbindelsen mellem kunstnerisk forskning og samfundsforhold og økonomi for til sidst at relatere disse erfaringer til karakteristika for og diskussion af vidensproduktion i kunst som en kreativ handling.

Comments are closed.