Byen som scene – kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet (2. udgave)

Arkitektur » Alle publikationer

Udgivet af Bibliotekarforbundet, 2014 Emneord: , , , , ,

Med anden udgave af bogen har forfatteren tilføjet et ekstra kapitel, der ser på kulturpolitikkens udvikling og dens bagvedliggende rationaler.

Ligesom i den første udgave ser bogen på forbindelsen mellem kultur- og byplanlægning og oplevelsesøkonomiens stadigt stigende betydning, og den giver samtidig konkrete idéer og inspiration til de fagfolk, der til dagligt arbejder med forvaltning, formidling og planlægning inden for området.

Med det nye kapitel om kulturpolitik kaster bogen et blik på, hvordan udviklingen mod et samfund, der har et øget fokus på oplevelser, aktualiserer behovet for bevidsthed om kulturen og byudviklingens politiske rammer. Det leder op til en diskussion om, hvordan man lokalt imødekommer de fremtidige udfordringer på en måde, hvor kulturens og kunstens mangfoldighed er med til at sikre, at byudvikling ikke bliver for de få.

Forfatteren til bogen, Dorte Skot-Hansen, er til daglig centerleder for Center for Kulturpolitiske Studier ved Københavns Universitet.

Download bogens forord

Køb bogen

Comments are closed.