Creating growth – Measuring cultural and creative markets in the EU

Kunst og kultur generelt » Politik & økonomi

Udgivet af EY, 2014 Emneord: , , , , , , , ,

En undersøgelse udført af EY på bestilling af GESAC, der favner KODA og 33 andre beslægtede europæiske medlemsforeninger, kortlægger beskæftigelsen inden for de kreative erhverv i EU. Anledningen er bl.a. at skabe politisk opmærksomhed omkring den kreative branche som en industri, der på lige fod med andre industrier i Europa har vækstpotentiale og berettigelse i sig selv – selv fra et rent økonomisk synspunkt.

Undersøgelsen viser bl.a., at den kreative branche samlet set er den tredjestørste branche i EU, kun overgået af erhverv relateret til byggeri og restauration. Samtidig oplever beskæftigelsen i de kreative erhverv en stigning i en periode, hvor beskæftigelsen i EU generelt er faldende. Beskæftigelsen i den kreative branche steg på tværs af EU-landene 3,5% i perioden 2000-2007 og 0,7% fra 2008-2012, mens den generelle beskæftigelse faldt med 0,7% i samme fireårige periode.

Som et supplement til et blik på den kreative industri som et selvstændigt marked i vækst, fremhæver rapporten også betydningen af fortsat at have statsstøtte for at understøtte kulturelle og kunstneriske erhverv, hensyn til rettighedshaverne og kulturlivets ikke-økonomisk gevinster for samfundet.

Rapporten giver herudover en række bud på fremtidige indsatsområder, for at den kreative branche bl.a. med afsæt i potentialet for beskæftigelse blandt unge kan være med til at sikre en bæredygtig arbejdsmarkedsudvikling.

Læs hele rapporten her

Comments are closed.