Det indre marked og kulturen: en konsekvensanalyse af fordele og ulemper

Kunst og kultur generelt » Kunstteori & debat

Udgivet af Kulturministeriet, 1989 Emneord: , , , ,

Bogen er den første samlede analyse af EF´ Indre Markeds indvirkning på dansk og anden national kulturpolitik i medlemslandene. Bogen gav bl.a. anledning til, at den danske regering tog initiativ til at, der blev indføjet en selvstændig kulturartikel i Maastricht-traktaten, som både lagde vægt på den fælles europæiske kulturarv og landenes kulturel særpræg. Med kulturartiklen blev national kulturstøtte lovliggjort og indenfor visse rammer undtaget fra de almindelige konkurrencelovgivning på det materielle område.

Lån bogen

Skriv en kommentar