Eksempler på Kulturministeriets arbejde med børn og unge

Kunst og kultur generelt

Udgivet af Kulturministeriet, 2014 Emneord: , , , , , , ,

Liste over Kulturministeriets tiltag og aktiviteter på landsplan inden for børne- og ungeområdet. Listen er opdelt i fire afsnit: et om tilbud til småbørn, et om tilbud til skolebørn, et om tilbud til unge og et om tværgående tilbud, eksempelvis i musikskoleregi. De enkelte aktivitetsbeskrivelser er desuden forsynet med links til steder, hvor man kan læse videre.

Listen er ikke udtømmende, men viser bredden i tiltagene.

Skriv en kommentar