En kundskabsressource for nordisk kulturpolitik

Kunst og kultur generelt » Politik & økonomi

Udgivet af Nordisk Ministerråd, 2014 Emneord: , , , , , , ,

Rapporten er en forundersøgelse af behov, muligheder og forhindringer for en samordning af nordisk kulturstatistik. Baggrunden er en stigende international opmærksomhed omkring, hvad nordisk kultur betyder for de nordiske samfund og heraf nødvendigheden af flere evidensbaserede undersøgelser, der videnskabeligt kan klarlægge effekten af de kulturpolitiske tiltag.

Formålet med rapporten er at fungere som oplæg til en diskussion om emnet på Nordisk Kulturforum i efteråret 2014.

Ud fra kontakt til embedsmænd, forskere og statistikere præsenterer rapporten de områder, hvor en samordning ville have særlig stor værdi, men også den kompleksitet og de modsatrettede hensyn, som en samordning af kulturstatistikken ville indebærer. Hvor der bl.a. er enighed om, at samordning er afgørende for deling af viden om kulturpolitik på tværs af de nordiske lande, opstår efterspørgsel efter statistik i praksis i så høj grad ad hoc, at produktionen af statistik af tilstrækkelig høj kvalitet ikke kan leve op til den korte tidshorisont.

Rapporten fremhæver således udfordringer for bl.a. den politiske administration og for et opgør med den nuværende selvstændighed i de enkeltes landes praksis for statistikproduktion.

Læs hele forundersøgelsen her

Comments are closed.