Folkebiblioteker i tal 2013

Kunst og kultur generelt » Tal & fakta

Udgivet af Kulturstyrelsen, 2014 Emneord: , , , ,

Publikation der giver et samlet overblik over aktiviteten og tilstanden på landets 483 biblioteker. ’Folkebiblioteker i tal 2013’ anvender udtræk fra hhv. Danmarks Statistik og Kulturstyrelsens egen årlige undersøgelse ’Biblioteksbarometer’.

Tallene viser bl.a., at både antallet af kulturelle arrangementer, lånere og læseklubber på bibliotekerne har været stigende i perioden fra 2010 til 2013, samtidig med at udlånet af materiale er faldet i den samme periode. Herudover udgør udlånet af e-bøger en stadig stigende andel af de samlede udlån.

Samlet set tegner publikationen et billede af en forandring i måden bibliotekerne understøtter den politiske ambition om, at kulturinstitutionerne udgør en del af samfundets demokratisk fundament.

Med borgerservice-funktioner og nye tilbud om oplysning gennem læring i f.eks. IT-, lektie- og sprogcaféer varetager bibliotekerne i stigende grad samfundsmæssige funktioner sideløbende med det traditionelle udlån. Denne indsats ses som et resultat af bibliotekernes opmærksomhed omkring at matche borgernes behov for at bruge kulturinstitutionerne på nye måder.

Læs publikationen online her

Hent publikationen som PDF-fil til print her

Skriv en kommentar