Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi

Kunst og kultur generelt » Politik & økonomi

Udgivet af Tænketanken Fremtidens Biblioteker / Copenhagen Economics Emneord: , , , , , , , , ,

Rapport udarbejdet af Tænketanken Fremtidens Biblioteker i samarbejde med Copenhagen Economics.

Formålet med rapporten er at sætte fokus på den værdi, der rækker udover selve brugernes aktivitet på bibliotekerne ved bl.a. at undersøge sammenhængen mellem brugernes villighed til at betale for bibliotekerne som kulturelt tilbud og den faktiske finansiering via skatten.

Rapporten konkluderer overordnet, at bibliotekerne har en væsentlig økonomisk værdi på uddannelsesområdet, og at de danske borgere er villige til at betale væsentlig flere penge for bibliotekerne, end der i forvejen bruges. Udover selve udlånet af kulturelle produkter som f.eks. musik og film peger rapportens resultater på bibliotekernes rolle som bærer af social, kulturel værdi og sammenhængskraft, der sammenlignes med et syn på Danmarks Radios og Det Kongelige Teaters funktion i samfundet, hvor værdien rækker udover den enkeltes forbrug.

Samtidig viser analysen bl.a., at et fortsat fokus på bibliotekernes sociale og kulturelle funktion er afgørende for bibliotekernes samfundsøkonomiske værdi, og en fortsat stigende betydning af bibliotekarfagets kernekompetencer som informationsarkitektur og informationssøgning i et stadig mere digitaliseret samfund.

Læs hele rapporten her

Comments are closed.