Fremtidens Biblioteker. Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling

Litteratur » Digitale publikationer

Udgivet 2014 Emneord: , , , , , , ,

Med udgangspunkt i ti forskellige brugergrupper analyserer denne rapport danskernes brug af bibliotekerne. Grupperne er definerede som: unge børneforældre (under 30 år), unge på ungdomsuddannelser, den unge arbejder, unge på videregående uddannelser, nørden, børneforældre over 30 år, den kulturelle superbruger, individualisten, senioren samt modne fra lavere middelklasse. Der er her tale om en større opdeling end i tidligere undersøgelser af biblioteksbrugerne.

Rapporten drager nogle meget omfattende konklusioner om de forskellige gruppers brug af fysiske bøger, fysiske rammer, vejledning og digitale tilbud. Ydermere undersøger den de forskellige gruppers sandsynlige fremtidige brug af bibliotekerne, og den fremsætter en række forslag til hvordan bibliotekerne gøres mere attraktive for brugerne.

Skriv en kommentar