Giving to culture in Europe – Connecting Arts & Business

Kunst og kultur generelt

Udgivet af Connecting Arts & Business, 2015 Emneord: , , , , ,

Undersøgelse der kortlægger, hvordan finansiering til kultur og kunst kommer fra hhv. offentlige instanser og det private erhvervsliv i et udvalg af europæiske lande.

Formålet med undersøgelsen er på baggrund af resultaterne og afdækningen af områder til yderligere undersøgelse at komme med anbefalinger til hhv. europæiske politiske aktører, nationale regeringer  og organisationer, der beskæftiger sig med forholdet mellem kultur og erhverv.

Omkring kulturfinansieringen i Danmark hæfter rapporten sig ved, hvor lidt dominerende finansieringen af kultur fra det private erhvervsliv er sammenlignet med fra det offentlige system. Blandt forklaringerne præsenterer rapporten en frygt for en uhensigtsmæssig indflydelse på det kulturelle indhold, som ikke er til stede i samme grad i de øvrige undersøgelseslande.

Samtidig henviser rapporten dog også til en stigning i kulturel finansiering fra det private i Danmark, som et resultat af dels virksomhedernes vilje til at styrke lokalsamfundets sammenhængskraft og dels for at fremme virksomhedernes image.

Læs rapporten her

Comments are closed.