Kan man undre sig uden ord? Design- og universitetspædagogik på kreative videregående uddannelser

Kunsthåndværk og design » Fysiske publikationer

Udgivet af Aalborg Universitetsforlag Emneord: , , , , ,

Balancen mellem den kunstneriske fordybelse og en universitetspædagogik, der også orienterer sig imod problemløsning, er omdrejningspunkt for bogen, som sætter fokus på undervisning på de kreative fags videregående uddannelser.

Med Designskolen som case ser professor Finn Thorbjørn Hansen med bogen på, hvordan alternative tilgange til læring kan at favne både uddannelsesinstitutionens og de designstuderendes udfordringer. Bogen henvender sig både til undervisere, –forskere og -politikere, da den både undersøger undervisningspraksis og forholder sig til, hvordan de kreative håndværksmæssige uddannelser akademiseres og til en universitetskultur, hvor der er stigende krav om dokumentation af uddannelsernes relevans.

Læs forord og indledning her

Køb bogen her

Comments are closed.