ArkitekturDigitale publikationer

Sorter efter dato  /  forfatter  /  titel

Værdien af bygningsarven

Analyse udarbejdet af  Incentive for Realdania. Analysen viser, at argumentationen for at prioritere bygningsarv ikke kun behøver at hvile på spørgsmål om kulturel identitet og historie. [...]

Udgivet af Incentive / Realdania, 2015 + Læs mere + Direkte Link
Emneord: , , , , ,  

Bygningskulturens værdisætning, Samlet rapport for 2011-2014

Resultaterne fra 2011-2014 i et fortløbende forskningsprojekt om bygningskulturens værdisætning, lavet i samarbejde mellem Institut for Bygningskultur under Kunstakademiets Arkitektskole, Kandidatprogram for Kulturarv, Transformation og Restaurering [...]

Udgivet af Kunstakademiets Arkitektskole, 2014 + Læs mere + Direkte Link
Emneord: , , , , , ,  

Arkitekturpolitik. Mennesker i centrum

Regeringen står bag dette oplæg, som fremsætter dens aktuelle arkitekturpolitik. Den undersøger arkitekturens potentiale for vækst og beskæftigelse samt arkitekturens betydning for såvel lokalsamfund som nationalt [...]

Udgivet 2014 + Læs mere + Direkte Link
Emneord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  

Sustainia Guide to Copenhagen 2025

Gennem årtier har København arbejdet for at forene stigende indbyggertal med bæredygtighed og høj levestandard. Og med Sustainia Guide to Copenhagen 2025 kan indbyggere og besøgende [...]

Udgivet af Mandag Morgen, 2012 + Læs mere + Direkte Link
Emneord: , , , , ,  

Arkitektur på grænsen En antologi

I 2005 blev det 15. Sandberg- seminar for arkitekter, planlæggere og humanister afholdt. Seminarets overordnede tema var Arkitektur på grænsen. Fra 150 års grænsebrydende udvik- ling [...]

Udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, 2011 + Læs mere + Direkte Link
Emneord: , , , ,  

Velkommen i det grønne

Københavns Kommune har udgivet denne lille bog om naturen i hovedstaden. Her kan man læse om parker, naturområder, badesteder, kirkegårde mm. og finde inspiration til at [...]

Udgivet af Københavns Kommune, 2011 + Læs mere + Direkte Link
Emneord: , ,  

Arkitekturby København – Københavns Kommunes arkitekturpolitik

Københavns Kommunes arkitekturpolitik ”Arkitekturby København” er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation i 2009. Politikken fastlægger målsætninger, fokusområder og indsatser for arkitekturen i sammenhæng med kommunens øvrige planer [...]

Udgivet 2010 + Læs mere + Direkte Link
Emneord: , , , , , ,  

Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012

Handlingsplan for markedsføring af Danmark i udlandet. Læs blandt andet om indsatsområdet kreativ nation som skal øge kendskabet til Danmark som design- og arkitekturnation bl.a. ved [...]

Udgivet 2010 + Læs mere + Direkte Link
Emneord: , , , ,  

Beskæftigelsesrapporter 2004-2010

Rapporter om beskæftigelsessituationen for dimittender fra alle Kulturministeriets kunstneriske og kulturelle uddannelser.

Udgivet 2010 + Læs mere + Direkte Link
Emneord: , , , ,   2 Kommentarer

Mere bevægelse i byens rum: et idekatalog om byfornyelse og moderne legegader

Om hvordan man kan indrette byens rum, så man forbedrer mulighederne for at flere mennesker bliver mere fysisk aktive

Udgivet af Indenrigs- og Socialministeriet, 2009 + Læs mere + Direkte Link
Emneord: , ,  

Aktiverende arkitektur og byplanlægning: 50 eksempler på udvikling af attraktive og aktive byrum

50 projekter fra ind- og udland med tænkte og konkrete eksempler, der kan inspirere til fysisk udfoldelse i byen

Udgivet af Danmarks Idrætsforbund, 2009 + Læs mere + Direkte Link
Emneord: , ,  

Helende arkitektur

Redegørelse af resultatet af første fase af forskningsprojektet ”helende arkitektur”, som er et videnskabeligt litteraturstudie af de fysiske rammers betydning for patienters heling, herunder også arkitekturens [...]

Udgivet af Aalborg Universitet, 2009 + Læs mere + Direkte Link
Emneord: , ,  

Rum der bevæger børn

Gennem en gennemgang af en række konkrete projekter i ind- og udland anskueliggøres hvordan man kan skabe rum, der leger med og bevæger børn. Præsentationen af [...]

Udgivet af Lokale- og Anlægsfonden, 2009 + Læs mere + Direkte Link
Emneord: ,  

Byrum for alle: udfordringer, konflikter og indsatser

Med udgangspunkt i otte byrum – parker, pladser, indkøbsstrøg – i København, Odense, Århus og Aalborg med relativ høj kriminalitet undersøges hvorledes disse byrum kan udvikles [...]

Udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut, 2007 + Læs mere + Direkte Link
Emneord: , , , ,  

Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien

Denne publikation præsenterer regeringens initiativer inden for 5 strategiske indsatsområder for at skabe gode rammer, der kan styrke udviklings- og vækstpotentialet i kultur- og oplevelsesøkonomien.

Udgivet 2003 + Læs mere + Direkte Link
Emneord: ,