ArkitekturFysiske publikationer

Sorter efter dato  /  forfatter  /  titel

Arkitekturen og Sanserne

Bogen er den første danske udgave af arkitekturklassikeren med originaltitlen “The Eyes of the Skin”. Den beskæftiger sig med det faktum at synssansen dominerer over de [...]

Udgivet af Arkitektens Forlag, 2014 + Læs mere
Emneord: , , , , , ,  

Gottlieb Bindesbøll – Danmarks første moderne arkitekt

Monografi om Gottlieb Bindesbøll, arkitekten bag bl.a. Thorvaldsens Museum, Brumleby og Landbohøjskolen. Køb bogen her Lån bogen her

Udgivet af Arkitektens Forlag, 2013 + Læs mere
Emneord: , , , , , ,  

J.F. WILLUMSEN – BILLEDKUNSTNEREN SOM ARKITEKT

“Om J.F. Willumsen (1863-1958) – en af Danmarks mest grænseoverskridende og provokerende kunstnere fra første halvdel af 1900-tallet. Formålet med bogen er at bidrage til den [...]

Udgivet af Arkitektens Forlag, 2013 + Læs mere
Emneord: , , , , , ,  

ANALYTISK TEGNING OG TEKNIKKER

“Nærværende bog har to målsætninger; dels generelt at bidrage til udviklingen af tegnetekniske færdigheder gennem øvelse og dels men ikke mindst, at man gennem bogens eksempler [...]

Udgivet af Archi Tegn, 2012 + Læs mere
Emneord: , , ,  

Exner

Ægteparret Inger og Johannes Exner (begge født 1926) hører til blandt Danmarks mest originale arkitekter. Parret er kendt for en lang række markante bygninger over hele [...]

Udgivet af Ikaros Press, 2012 + Læs mere
Emneord: ,  

DEN NY BØLGE I DANSK ARKITEKTUR

Den første, omfattende indramning og behandling af det vigtigste nybrud i 00’ernes danske arkitektur. Gennem interviews, essays og præsentationer af arkitekterne og deres arbejder i ord [...]

Udgivet af Arkitektens Forlag, 2012 + Læs mere
Emneord: , , , ,  

Byen i bevægelse, Mobilitet – Politik – Performativitet

Byen i bevægelse er en systematisk diskussion af nyere teoretiske og metodiske tilgange til at forstå og analysere byens tilblivelse som den kommer til udtryk gennem [...]

Udgivet af Roskilde Universitets Forlag, 2012 + Læs mere
Emneord: , , , , ,  

BYEN BLIVER TIL – en urban håndbog

Med udgangspunkt i omdannelsen af en tidligere lakfabrik på Prags Boulevard 43 (PB43) i København giver bogen et unikt indblik i de muligheder og udfordringer som [...]

Udgivet af Forlaget PB43, 2012 + Læs mere
Emneord: , , , , , ,  

Rumlig kultur

Rumlig kultur præsenterer et humanvidenskabeligt livtag med storbyens erfaringsverden. En række analyser tager udgangspunkt i fem forskellige temaer; arkitektur, byrum, tekstualitet, erindring og steder. Tilsammen skitserer [...]

Udgivet af Museum Tusculanums Forlag, 2012 + Læs mere
Emneord: , , ,  

Tilsynekomster i kunst og arkitektur

I dette temanummer af tidsskriftet Passepartout vendes og drejes mødet med kunst og arkitektur i et forsøg på at beskrive de processer, der involverer sansning og [...]

Udgivet af Passepartout, 2011 + Læs mere
Emneord: , , ,  

Kunst på stedet

Bogen præsenterer i ord og billeder et udvalg af forbilledlige stedsspecifikke udsmykninger, skabt af danske kunstnere dér, hvor mennesker færdes til hverdag – fra universitetsmiljøet over [...]

Udgivet af Arkitektens Forlag, 2011 + Læs mere
Emneord: , ,  

Energi + Arkitektur

Bogen præsenterer eksempler på dansk energiorienteret arkitektur, med fokus på arkitektoniske og energimæssige virkemidler i den integrerede designproces. Køb bogen

Udgivet af Solar City Copenhagens Forlag, 2011 + Læs mere
Emneord: ,  

Montagepositioner – En nytænkning af industrialiseret arkitektur

Bogen diskuterer nye måder at betragte montagearkitektur på og giver bud på, hvad der skal til for at udnytte nyindustrialiseringens arkitektoniske potentiale. Det kræver blandt andet [...]

Udgivet af Arkitektskolens Forlag, 2011 + Læs mere
Emneord: ,  

Grænseløse byer – Nye perspektiver for by- og landskabsarkitekturen

Bogen handler om udviklingen inden for by- og landskabsarkitekturen og kredser om spørgsmålene: Hvilken rolle kan landskabet tilskrives, når grænsen mellem ’by’ og ’land’ opløses? Hvordan [...]

Udgivet af Arkitektskolens Forlag, 2011 + Læs mere
Emneord: , , , ,  

Towards an Urbanism of Entanglement – Site explorations in polarised Danish urban landscapes

Bogen handler om den ulige regionale udvikling og de nye forhold mellem by og land i Danmark – polariseringen af Danmark – med vækstområder på den [...]

Udgivet af Arkitektskolens Forlag, 2011 + Læs mere
Emneord: , ,  

Bæredygtig kompakt by / Sustainable Compact City

Bogen handler om, hvordan man på den ene side kan få miljømæssige fordele ved kompakt, tæt og blandet bebyggelse med lavt ressourceforbrug og høj udnyttelsesgrad – [...]

Udgivet af Arkitektskolens Forlag, 2011 + Læs mere
Emneord: , , ,  

Velkommen i det grønne

Københavns Kommune har udgivet denne lille bog om naturen i hovedstaden. Her kan man læse om parker, naturområder, badesteder, kirkegårde mm. og finde inspiration til at [...]

Udgivet af Københavns Kommune, 2011 + Læs mere + Direkte Link
Emneord: , ,  

Supernatur

Bogen handler om landskabsarkitekturen og -urbanismens udvikling fra 1967 til 2007 – fra ‘den naturlige natur’ til det supernaturlige. Køb bogen Lån bogen

Udgivet af Ikaros Press, 2011 + Læs mere
Emneord: , , ,  

Det Nye Byliv

Det nye byliv’ behandler de store ændringer som bylivet er undergået specielt fra midten af forrige århundrede til i dag. Hvor bylivet tidligere var domineret af [...]

Udgivet af Arkitektens Forlag, 2006 + Læs mere
Emneord: , , ,  

Experience city.dk

Undersøger betingelser for og konsekvenser af nye hybride kulturprojekter og performative byrum i danske byer. Køb bogen Lån bogen

Udgivet af Aalborg Universitetsforlag, 2009 + Læs mere
Emneord: , , ,  

SOUP: et midlertidigt kunst- og arkitekturprojekt i Urbanplanen

Gennemillustreret beskrivelse og dokumentation af projektet SOUP – Sol Over UrbanPlanen. Undervejs diskuteres de udfordringer og erfaringer, potentialer og risici, der møder kulturel byudvikling, kunst i [...]

Udgivet af Vandkunsten, 2009 + Læs mere
Emneord: , , , ,  

Arkitektursyn: danske arkitekturmanifester 1901-2008.

Køb bogen Lån bogen

Udgivet af Kunstakademiets Arkitekskole, 2009 + Læs mere
Emneord:  

Cradle to cradle: rigdom og vækst uden affald: en banebrydende vision for det 21. Århundrede

Om at se produktion, også af arkitektur, som en livscyklus, hvori affald efter forbrug indgår som næringsstoffer i fremtidige produkter, og hvor man inden produktionen indtænker, [...]

Udgivet af Nyt Nordisk Forlag, 2009 + Læs mere
Emneord: , , ,  

Fremtidens arkitektur er grøn

Udstillingskatalog med eksempler på bæredygtig arkitektur som den kommer til udtryk i byen og i naturen via moderne teknologiske eller mere jordnære løsninger Køb bogen Lån [...]

Udgivet af Louisiana, 2009 + Læs mere
Emneord: ,  

Global Danish Architecture 4 – Tradition and crisis

Dette værk omhandler dansk moderne arkitekturtradition i en økonomisk krisetid. Køb bogen Lån bogen

Udgivet af Archipress, 2009 + Læs mere
Emneord: ,  

Lykkens arkitektur

Kulturkritisk og kulturhistorisk rejse gennem arkitekturens teori, filosofi og psykologi – om bygninger, boliger og arkitektur samt dennes betydning i det moderne dagligliv Køb bogen Lån [...]

Udgivet af Tiderne Skifter, 2009 + Læs mere
Emneord:  

Ny agenda

Bogen viser en række eksempler på landskabsarkitektur fra 2003 til 2008. I flere tilfælde har landskabsarkitekturen indtaget rollen som bindeled mellem traditionel byplanlægning og arkitekturens uforligelige [...]

Udgivet af Forlaget Bogværket, 2009 + Læs mere
Emneord: , ,  

Arkitektur der forandrer: fra ghetto til velfungerende byområde

Kan man forandre de sociale problemer i ghettoområder som Vollsmose og Gellerupparken ved at bygge om på husene? Eksempler fra udlandet tyder på, at man kan. [...]

Udgivet af Gad, 2008 + Læs mere
Emneord: , , , ,  

Kulturplaner – Fra velfærdsplanlægning til kulturel byudvikling

Bogen tegner konturerne af en ny strategi for den danske byudvikling og gør op med utidssvarende masterplaner på den ene side og overfladiske brandingstrategier på den [...]

Udgivet af Ikaros Press, 2008 + Læs mere
Emneord: , , , , ,  

Sansernes hospital

Med udgangspunkt i Rigshospitalets historiske bygninger belyses samspillet mellem arkitekturen og den videnskabelige og samfundsmæssige udvikling. Sansernes og de fysiske omgivelsers betydning for helbredelsen analyseres og [...]

Udgivet af Arkitektens Forlag, 2007 + Læs mere
Emneord: ,  

Livet mellem husene – Udeaktiviteter og udemiljøer

Bogen handler om forståelse af uderummets brug og livet i vores byer. Køb bogen Lån bogen

Udgivet af Arkitektens Forlag, 2007 + Læs mere
Emneord: , ,  

Byen som scene: kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet

I essayform tager bogen udgangspunkt i et samfund, der har fokus på oplevelser i såvel bylivet som i kunst- og kulturinstitutioner. Oplevelsessamfundet har mange dimensioner, og [...]

Udgivet af Bibliotekarforbundet, 2007 + Læs mere
Emneord: , , , , , , ,   1 Kommentar

Kultur uden centre

Antologien handler om, hvordan arkitekter har rettet opmærksomheden mod den udfordring, der udgår fra ‘ikke-steder’ og såkaldte ‘sloaps’, og omvendt interesserer kunstnere, filosoffer og kulturforskere sig [...]

Udgivet af Forlaget Klim, 2006 + Læs mere
Emneord: , , , ,  

Arkitektur, krop og læring

Om hvordan vores fysiske omgivelser påvirker vores sociale samspil og daglige omgangsformer med analyser af daginstitutioner, skoler, universiteter, hospitaler og hjemmets og fritidens fysiske rum Køb [...]

Udgivet af Hans Reitzel, 2005 + Læs mere
Emneord: , , ,  

Kunstakademiet 1754-2004

Kunstakademiets og dansk kunsts og arkitekturs historie gennem 250 år Køb bogen Lån bogen

Udgivet af Arkitektens Forlag, 2004 + Læs mere
Emneord:  

Overblik: kunsten og den nye by

Om projektet Kunstplan Trekroner, hvor kunsten spiller en vigtig rolle i Trekroners udvikling Køb bogen Lån bogen

Udgivet af Roskilde Museum, 2003 + Læs mere
Emneord: , , ,  

Gode intentioner og uregerlige byer

En æstetisk og teoretisk analyse af velfærdssamfundets byers udvikling. Diskussion af, hvorvidt man kan stille etiske fordringer til arkitekter og byplanlæggere Køb bogen Lån bogen Link [...]

Udgivet af Arkitektskolens Forlag, 2001 + Læs mere
Emneord: , ,  

Integration af kunst i byggeriet

Jytte Wainø: Et paradigmeskift. Jytte Andersen: Nye veje til integration af kunst i byggeriet. Flemming Frydendal: Kunst i byggeriet – hvorfor nu det? Lise Autogena: Intgrér [...]

Udgivet af Arkitektskolens Forlag, 2001 + Læs mere
Emneord: ,