Kulturens brug eller misbrug?

Kunst og kultur generelt » Politik & økonomi

Udgivet af NordREFO, 1993 Emneord: , , ,

I bogens indledende kapitel Kulturelt demokrati og kulturens misbrug Beskriver og diskuterer Duelund den fælles kulturpolitiske udvikling i de nordiske lande ud fra en funktionalistisk synsvinkel, hvor kultur opfattes som redskab for nationalstatskonstruktion, social velfærd og økonomisk vækst. I det afsluttende kapitel Norden som kulturregion i Europa diskuterer Duelund den nordiske kulturmodel i relation til den kulturpolitiske udvikling i det øvrige Europa og de problemstillinger, som den europæiske udfordring rejser.

Lån bogen

Skriv en kommentar