Kulturens erhvervsstruktur og arbejdsmarked 2012

Kunst og kultur generelt » Politik & økonomi

Udgivet af Danmarks Statistik, 2014 Emneord: , , , ,

Opgørelse, der samler og ser tilbage på centrale tal for udviklingen i beskæftigelsen for kulturerhverv i perioden 2008-2012. Publikationen sammenholder parametre som køn, alder og typer af kulturerhverv.

Statistikken for de erhverv, der er taget med i opgørelsen, viser et samlet fald i beskæftigelsen. Hvor beskæftigelsen inden for Museer, Idræt og Scenekunst er steget siden 2008 og inden for Radio/TV fra 2011-2012, findes det største fald inden for Biblioteker, Musik og Litteratur og Bøger.

Flest kvinder er ansat inden for Biblioteker, mens mænd dominerer erhvervene Arkitektur og Radio/TV. Omvendt viser tallene ikke nogen sammenhæng mellem alder og de kulturerhverv, der oplever faldende beskæftigelse. Kategorierne Museer og Biblioteker, der repræsenterer områder med hhv. markant positiv og negativ udvikling i beskæftigelsen, har begge en større andel af ansatte i alderen 45 eller derover end de øvrige erhverv.

Se alle tallene her

1 Kommentar

Skriv en kommentar