Kulturstyrelsens brugerundersøgelse 2014

Kunst og kultur generelt » Undersøgelser & forskning

Udgivet af Kulturstyrelsen / Oxford Research, 2014 Emneord: , , , , ,

Publikationen er en undersøgelse, der handler om brugernes tilfredshed med den kontakt, de har haft med Kulturstyrelsen. Kontakten omfatter den praktiske kommunikation med Kulturstyrelsen og tilgængeligheden af information og vejledning, men også den konkrete behandling af f.eks. ansøgninger om økonomiske tilskud eller fagspecifik rådgivning, som bl.a. skabende og udøvende kunstnere og andre, der arbejder med kultur, oplever.

Ser man udover de kommunikationstekniske konklusioner er en central pointe, at brugerne selv fremhæver fagligt kompetent vejledning på bekostning af effektiv administration som det vigtigste i mødet med Kulturstyrelsen. Dette gælder særligt brugere fra områderne ’Biblioteker’, ’Kunststøtte’ og ’Kulturarv’.

I en konklusion, der præsenterer en samlet tilfredshed med Kulturstyrelsen, er oplevelsen af en høj faglighed også den faktor, der er mest styrende for brugernes tilfredshed.

Læs hele undersøgelsen her

Comments are closed.