Kunstens autonomi og kunstens økonomi

Kunst og kultur generelt

Udgivet af Kulturdepartementet (Norge), 2015 Emneord: , , , , , , ,

Undersøgelse fra det norske kulturdepartement. Med udgangspunkt i kunst som et afgørende middel til udvikling af kundskaber, dannelse, demokratisk deltagelse i samfundet og debat i det offentlige rum undersøger udgivelsen balancen mellem hensyn til markedet og stimulering af kunstnerisk talent og nytænkning. Her deler rapporten som udgangpunkt ansvaret mellem det offentlige og private i den økonomiske bæredygtighed for kunsternes virke, men appellerer også til refleksion over kunsternes egne holdninger til den eksisterende økonomiske infrastruktur.

Udgivelsen udmærker sig bl.a. ved et særligt fokus på sammenkædning af kunstnerisk og kulturel udfoldelse og entreprenørskab. Undersøgelsens statistiske opgørelse viser, at 10% af respondenterne opfatter sig som kunstner og entreprenør, mens ¾ opfatter sig sig kunstner eller udøver af kunstnerisk erhverv. Bl.a. på baggrund af disse tal opfordrer folkene bag undersøgelse til, at uddannelsesinstitutioner i højere grad integrere entreprenørskab som en bevidst del af kunstnernes udvikling.

Læs hele udgivelsen her

Comments are closed.