Offentlige bevillinger til kulturelle formål 2014

Kunst og kultur generelt » Tal & fakta

Udgivet af Danmarks Statistik, 2014 Emneord: , , , , ,

Opgørelse fra Danmarks Statistik, der viser offentlige kulturbevillinger fordelt efter hvilken offentlig instans, der er kilde til finansieringen.

Ud fra en sammenligning mellem årene 2013 og 2014 viser opgørelsen en stigning i den samlede finansiering af kulturelle formål. Stigningen udgøres af kommunale bevillinger til ’Idræt’, der sammen med området ’Biblioteker’ modtager flest kommunale bevillinger blandt de kulturelle formål. Medtager man den statslige støtte, er ’Radio og tv’ sammen med ’Idræt’ og ’Biblioteker’ det område, der får flest bevillinger.

Fordelingen mellem kommunale og statslige kulturbevillinger som kilde til finansiering viser ikke nogen større samlede ændringer 2013-2014. Kommuner og stat finansierer dog forskellige kulturemner.

En række områder får udelukkende offentlige bevillinger fra staten – herunder ’Radio og tv’, ’Litteratur’, ’Bøger’ og ’Dagblade og tidsskrifter’. Hvor ’Film’ og ’Scenekunst’ overvejende modtager statslige bevillinger, har kommune og stat lige stor del i finansiering til området ‘Musik’.

Se den sammenfattede opgørelse her

Find alle tal fra undersøgelsen her

Som supplement, se opgørelsen ‘Kulturens erhvervsstruktur og arbejdsmarked 2012′ her

Comments are closed.