14-04-2014

Kultur på et sølvfad – en evaluering af projekt ”Kulturpakker for børn” i Haderslev

Eva Fock

Rapporten er en evaluering af første etape i projektet “Kulturpakker for børn”, hvor folkeskolerne i Haderslev Kommune i skoleåret 2009/2010 skemalagde kulturoplevelser for eleverne. Formålet med [...]

+ Læs mere + Direkte Link
31-03-2014

Fremtidens Biblioteker. Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling

Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Med udgangspunkt i ti forskellige brugergrupper analyserer denne rapport danskernes brug af bibliotekerne. Grupperne er definerede som: unge børneforældre (under 30 år), unge på ungdomsuddannelser, den [...]

+ Læs mere + Direkte Link
27-03-2014

The contribution of the arts and culture to the national economy

Arts Council England, National Museums Directors’ Council

Denne rapport undersøger kunstens og kulturens rolle i og indflydelse på den engelske samfundsøkonomi. Den er udgivet af Arts Council England i en tid hvor samfundsøkonomien er [...]

+ Læs mere + Direkte Link
25-03-2014

Processuel strategi i organsationer. Monografi om dobbeltheden i tænkning af strategi, dels som vidensfelt i organisationsteori, dels som kunstnerisk tilgang til at skabe i erhvervsmæssig innovation

Martin Gylling

Denne Ph.d.-afhandling fra CBS undersøger kunstneres, primært komponisters, arbejde med produktion og skabelse i erhvervsmæssig sammenhæng. Den undersøger hvordan kunstnerne arbejder med innovation og skabelse inden for [...]

+ Læs mere + Direkte Link
10-03-2014

Samarbejdet mellem Folkeskole og Musikskole – det er de samme elever, vi taler om

Jørn Lorenzen

I Nordfyns Kommune har man igennem mange år haft gode erfaringer med samarbejdet mellem folkeskolen og musikskolen. Med udgangspunkt i disse erfaringer giver bogen en række [...]

+ Læs mere
06-03-2014

Mulige alternativer til den nuværende licensfinansiering af DR og de regionale TV 2-virksomheder mv. Rapport fra arbejdsgruppe nedsat i henhold til medieaftale 2012-2014

Kulturministeriet

Kulturministeriet står bag denne rapport om den eksisterende licensordning samt forskellige mulige alternativer til finansiering af public service kanaler, blandt andet skattefinansiering og obligatorisk apparatuafhængig ”husstandslicens”. [...]

+ Læs mere + Direkte Link
03-03-2014

Arkitekturpolitik. Mennesker i centrum

Kulturministeriet

Regeringen står bag dette oplæg, som fremsætter dens aktuelle arkitekturpolitik. Den undersøger arkitekturens potentiale for vækst og beskæftigelse samt arkitekturens betydning for såvel lokalsamfund som nationalt [...]

+ Læs mere + Direkte Link
25-02-2014

Det kreative København

Jørgen Rosted, Anne Dorthe Josiassen, Thomas Ebdrup og Louise M. Lempel

Rapporten undersøger de kreative industriers potentiale for jobskabelse og innovation. I København er over 70.000 mennesker beskæftigede i de kreative erhverv, hvilket gør det til en [...]

+ Læs mere + Direkte Link