23-05-2014

UNESCO’s konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed

Dansk oversættelse af UNESCO-konvention om kulturel mangfoldighed. Konventionen blev vedtaget i 2005 og trådte i kraft i 2007, og over 120 lande har siden tilsluttet sig. [...]

+ Læs mere + Direkte Link
13-05-2014

Rapportering om mediernes udvikling i Danmark

Kulturstyrelsens rapport om mediebrug i Danmark er den første i en planlagt serie af årlige rapporteringer. Her kan man bl.a. finde statistikker for brug af tv, [...]

+ Læs mere + Direkte Link
28-04-2014

HVIDBOG vedrørende DR’s rolle i det danske musikliv

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik

Lille hvidbog fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik omhandlende formidling af dansk musik i DR. Hvidbogen drager en række konklusioner og fremsætter disse anbefalinger: øget fokus på [...]

+ Læs mere + Direkte Link
28-04-2014

Den Nye Musikbranche 2.0

Den Nye Musikbranche 2.0 er en introduktion til musikbranchen. Bogen indeholder vejledninger inden for en meget bred vifte af emner, blandt andet ophavsret, musikforlag, medier og [...]

+ Læs mere + Direkte Link
24-04-2014

ArtFutures – Working with Contradictions in Higher Arts Education

Kieran Corcoran, Carla Delfos, Jessica Maxwell

En række kunstteoretikere og kunstudøvere fra 14 forskellige lande bidrager til denne antologi, som er blevet til på baggrund af ELIAs symposier i 2011 og 2013. [...]

+ Læs mere + Direkte Link
14-04-2014

Kultur på et sølvfad – en evaluering af projekt ”Kulturpakker for børn” i Haderslev

Eva Fock

Rapporten er en evaluering af første etape i projektet “Kulturpakker for børn”, hvor folkeskolerne i Haderslev Kommune i skoleåret 2009/2010 skemalagde kulturoplevelser for eleverne. Formålet med [...]

+ Læs mere + Direkte Link
31-03-2014

Fremtidens Biblioteker. Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling

Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Med udgangspunkt i ti forskellige brugergrupper analyserer denne rapport danskernes brug af bibliotekerne. Grupperne er definerede som: unge børneforældre (under 30 år), unge på ungdomsuddannelser, den [...]

+ Læs mere + Direkte Link
27-03-2014

The contribution of the arts and culture to the national economy

Arts Council England, National Museums Directors’ Council

Denne rapport undersøger kunstens og kulturens rolle i og indflydelse på den engelske samfundsøkonomi. Den er udgivet af Arts Council England i en tid hvor samfundsøkonomien er [...]

+ Læs mere + Direkte Link