19-02-2014

Contractual arrangements applicable to creators: law and practice of selected Member States

Séverine Dusollier og Caroline Ker, CRIDS (University of Namur), Maria Iglesias og Yolanda Smits, KEA - European Affairs

Rapporten diskuterer ophavsrettigheder for de skabende kunstnere med fokus på ophavsmandens kontraktmæssige forhold til forlæggere og producere. Den inddrager den foreliggende lovgivning på både nationalt niveau [...]

+ Læs mere + Direkte Link
19-02-2014

The right to freedom of artistic expression and creativity

Farida Shaheed

FNs specialrapportør Farida Shaheed står bag den første FN-rapport nogensinde om kunstnerisk frihed og kreativitet. Rapporten tager de mangefacetterede måder op, som retten til kunstnerisk frihed og [...]

+ Læs mere + Direkte Link
21-01-2014

Kunsten at integrere kunsten i undervisningen

Tatiana Chemi

Et praktisk-teoretisk bidrag til kreativ undervisning i folkeskolen. Formålet er at inspirere de lærere, som mener, at kreativitet bør være et centralt indsatsområde i skolen, og [...]

+ Læs mere
21-01-2014

Børn Kunst Kultur – i en hverdag der dur. Kapitel 7

“Det sker derude – samarbejde i praksis” er det sidste kapitel i sidste kapitel af “BØRN KUNST KULTUR – i en hverdag der dur” med 7 [...]

+ Læs mere + Direkte Link
19-12-2013

Statens Kunstråds testamente

Statens Kunstråd ophører med udgangen af 2013. Rådets arbejde bliver fremover videreført i det nye Statens Kunstfond. Det nuværende Kunstråd har været aktivt siden foråret 2011. [...]

+ Læs mere + Direkte Link
19-12-2013

Magiens huse – danske teatre gennem 300 år

Alette Scavenius

En bog om teaterhuse og teatermennesker, og teaterhistorie og Danmarkshistorie og fremfor alt om den lille historie i den store. Om iværksættere og fantaster med stålfast [...]

+ Læs mere
19-12-2013

Cultural Access and Participation

Eurobarometer

Rapport fra Eurobarometer om EU-borgernes kulturvaner. Rapporten bygger på opinionsundersøgelser på tværs af EU-landene og sammenligner mellem landene og med tidligere undersøgelser. Rapporten er bestilt af [...]

+ Læs mere + Direkte Link
19-12-2013

Liberaliseringen af bogmarkedet. En evaluering set med forbrugernes øjne

Claus Bjørn Galbo-Jørgensen og Christian Frank, Incentive

Incentive har gennemført denne evaluering af effekterne af liberaliseringen af bogmarkedet siden år 2000 på opdrag fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Her undersøges konsekvenserne af at boghandlerne ikke [...]

+ Læs mere + Direkte Link