10-03-2014

Samarbejdet mellem Folkeskole og Musikskole – det er de samme elever, vi taler om

Jørn Lorenzen

I Nordfyns Kommune har man igennem mange år haft gode erfaringer med samarbejdet mellem folkeskolen og musikskolen. Med udgangspunkt i disse erfaringer giver bogen en række [...]

+ Læs mere
06-03-2014

Mulige alternativer til den nuværende licensfinansiering af DR og de regionale TV 2-virksomheder mv. Rapport fra arbejdsgruppe nedsat i henhold til medieaftale 2012-2014

Kulturministeriet

Kulturministeriet står bag denne rapport om den eksisterende licensordning samt forskellige mulige alternativer til finansiering af public service kanaler, blandt andet skattefinansiering og obligatorisk apparatuafhængig ”husstandslicens”. [...]

+ Læs mere + Direkte Link
03-03-2014

Arkitekturpolitik. Mennesker i centrum

Kulturministeriet

Regeringen står bag dette oplæg, som fremsætter dens aktuelle arkitekturpolitik. Den undersøger arkitekturens potentiale for vækst og beskæftigelse samt arkitekturens betydning for såvel lokalsamfund som nationalt [...]

+ Læs mere + Direkte Link
25-02-2014

Det kreative København

Jørgen Rosted, Anne Dorthe Josiassen, Thomas Ebdrup og Louise M. Lempel

Rapporten undersøger de kreative industriers potentiale for jobskabelse og innovation. I København er over 70.000 mennesker beskæftigede i de kreative erhverv, hvilket gør det til en [...]

+ Læs mere + Direkte Link
19-02-2014

Contractual arrangements applicable to creators: law and practice of selected Member States

Séverine Dusollier og Caroline Ker, CRIDS (University of Namur), Maria Iglesias og Yolanda Smits, KEA - European Affairs

Rapporten diskuterer ophavsrettigheder for de skabende kunstnere med fokus på ophavsmandens kontraktmæssige forhold til forlæggere og producere. Den inddrager den foreliggende lovgivning på både nationalt niveau [...]

+ Læs mere + Direkte Link
19-02-2014

The right to freedom of artistic expression and creativity

Farida Shaheed

FNs specialrapportør Farida Shaheed står bag den første FN-rapport nogensinde om kunstnerisk frihed og kreativitet. Rapporten tager de mangefacetterede måder op, som retten til kunstnerisk frihed og [...]

+ Læs mere + Direkte Link
21-01-2014

Kunsten at integrere kunsten i undervisningen

Tatiana Chemi

Et praktisk-teoretisk bidrag til kreativ undervisning i folkeskolen. Formålet er at inspirere de lærere, som mener, at kreativitet bør være et centralt indsatsområde i skolen, og [...]

+ Læs mere
21-01-2014

Børn Kunst Kultur – i en hverdag der dur. Kapitel 7

“Det sker derude – samarbejde i praksis” er det sidste kapitel i sidste kapitel af “BØRN KUNST KULTUR – i en hverdag der dur” med 7 [...]

+ Læs mere + Direkte Link