14-11-2014

Kan man undre sig uden ord? Design- og universitetspædagogik på kreative videregående uddannelser

Finn Thorbjørn Hansen

Balancen mellem den kunstneriske fordybelse og en universitetspædagogik, der også orienterer sig imod problemløsning, er omdrejningspunkt for bogen, som sætter fokus på undervisning på de kreative [...]

+ Læs mere + Direkte Link
12-11-2014

Musik 2013 – Handel med musikrettigheder for 1 mia. kr.

For første gang udgiver Danmarks Statistik en opgørelse, hvor både det fysiske salg af musik, digitale downloads og streaming medtages for at vise omfanget af betalinger [...]

+ Læs mere + Direkte Link
12-11-2014

Filmaftale 2015-2018

Filmaftale 2015-2018 sætter de filmpolitiske rammer for dansk film til og med år 2018. Aftalen, der blev indgået med alle Folketingets partier, har bl.a. til formål [...]

+ Læs mere + Direkte Link
12-11-2014

Byen som scene – kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet (2. udgave)

Med anden udgave af bogen har forfatteren tilføjet et ekstra kapitel, der ser på kulturpolitikkens udvikling og dens bagvedliggende rationaler. Ligesom i den første udgave ser bogen [...]

+ Læs mere + Direkte Link
05-11-2014

Danske Filminstruktørers Filmudspil for 2015-2018

Publikationen er Danske Filminstruktørers udspil til det filmforlig, der skal føre til Filmaftalen 2015-2018. Med 12 anbefalinger, der omfatter alt fra nye økonomiske partnerskaber, til talentudvikling [...]

+ Læs mere + Direkte Link
05-11-2014

Kulturens erhvervsstruktur og arbejdsmarked 2012

Opgørelse, der samler og ser tilbage på centrale tal for udviklingen i beskæftigelsen for kulturerhverv i perioden 2008-2012. Publikationen sammenholder parametre som køn, alder og typer [...]

+ Læs mere + Direkte Link
29-10-2014

Culture and sustainable development

FN-rapport om kultur og bæredygtighed. Rapporten viser udviklingen – både nationalt og globalt – i forbindelse med indsatsen for at implementere kultur i en bæredygtig udvikling [...]

+ Læs mere + Direkte Link
22-10-2014

Cybermuseologi – kunst, formidling og museer i et digitalt perspektiv

Ane Hejlskov Larsen (Redaktør), Andre Wang Hansen (Redaktør), Rune Gade (Redaktør)

Udgivelsen er en antologi, der med bidrag fra kunstnere, universitets- og museumsfolk ser på den digitale verdens betydning for det eksisterende værkbegreb og for betingelserne for [...]

+ Læs mere + Direkte Link