20-10-2014

Unge i kunst- og kulturprojekter

En rapport fra Center for Ungdomsforskning (CeFu) fremlægger resultaterne af deres evaluering af et 3-årigt projektforløb iværksat af Børnekulturens Netværk, der har til formål at øge [...]

+ Læs mere + Direkte Link
20-10-2014

Folkebiblioteker i tal 2013

Publikation der giver et samlet overblik over aktiviteten og tilstanden på landets 483 biblioteker. ’Folkebiblioteker i tal 2013’ anvender udtræk fra hhv. Danmarks Statistik og Kulturstyrelsens [...]

+ Læs mere + Direkte Link
20-10-2014

Stedsans – 25 indgange til kunsten derude

Camilla Jalving

Bogen er en undersøgelse af kunsten i det offentlige rum. Med afsæt i 25 værker rundt omkring i landet sætter den fokus på de kunstneriske og [...]

+ Læs mere + Direkte Link
08-10-2014

100 års øjeblikke

Charlotte Glahn (Redaktør), Nina Marie Poulsen (Redaktør)

Antologi, hvor 20 kunsthistorikere, kunstnere, kritikere og museumsfolk med deres bidrag ser tilbage på fortidens kvindekamp i den danske kunstverden, bl.a. for at vise, at den [...]

+ Læs mere + Direkte Link
08-10-2014

Rum for medborgerskab

På baggrund af et udviklingsprojekt, der involverede 10 danske kulturinstitutioner, demonstrerer bogen en række bud på, hvordan kulturinstitutioner og museer kan bidrage til kulturelt medborgerskab gennem [...]

+ Læs mere + Direkte Link
08-10-2014

Kreative erhverv – og design 2014

Rapporten ’Kreative erhverv – og design 2014’ er udarbejdet af Region Syddanmark og fungerer som beslutningsgrundlag for, hvordan man bedst laver erhvervspolitiske satsninger på kreative erhverv. [...]

+ Læs mere + Direkte Link
30-09-2014

Eksempler på Kulturministeriets arbejde med børn og unge

Liste over Kulturministeriets tiltag og aktiviteter på landsplan inden for børne- og ungeområdet. Listen er opdelt i fire afsnit: et om tilbud til småbørn, et om [...]

+ Læs mere + Direkte Link
10-09-2014

Arkitekturen og Sanserne

Juhani Pallasmaa

Bogen er den første danske udgave af arkitekturklassikeren med originaltitlen “The Eyes of the Skin”. Den beskæftiger sig med det faktum at synssansen dominerer over de [...]

+ Læs mere