17-12-1995

Den danske kulturmodel: en idepolitisk redegørelse

Peter Duelund

Sammenfatning af resultaterne fra den kulturpolitiske redegørelse om de væsentligste kunst- og kulturområder i Danmark som Nordisk Kultur Institut har udarbejdet for Kulturministeriet. Med en beskrivelse og [...]

+ Læs mere
29-11-1995

Kulturens politik, bd.:1-17

Peter Duelund

Kulturens politik er den første samlede analyse og beskrivelse af dansk kulturpolitik siden det danske kulturministerium oprettelse i 1961. Kulturministeriet v. kulturminister Jytte Hilden engagerede Nordisk [...]

+ Læs mere
29-11-1994

Forfatter i Danmark 1894-1994

Lisbeth Worsøe-Schmidt

Om forfatternes vilkår i Danmark 1894-1994, bl.a. beskrives deres rolle i samfundet, i det litterære system herunder i bog- og forlagsbranchen samt om økonomiske forhold, forholdet [...]

+ Læs mere
29-11-1994

Kunstens vilkår: om de kulturpolitiske tendenser i Danmark og Europa

Peter Duelund

Bogen bygger på interviews med 150 kunstnere, kulturinstitutioner og kulturinstitutioner i Europa og Danmark. De nationale kulturanalyser sammenlignes med en systematisk beskrivelse og analyse af kulturpolitikken [...]

+ Læs mere
29-11-1993

Kulturens brug eller misbrug?

Peter Duelund

I bogens indledende kapitel Kulturelt demokrati og kulturens misbrug Beskriver og diskuterer Duelund den fælles kulturpolitiske udvikling i de nordiske lande ud fra en funktionalistisk synsvinkel, [...]

+ Læs mere
29-11-1992

Kulturens spændetrøje

Peter Duelund

Bogen bygger på resultaterne af et nordisk forskningsarbejde om kulturens betydning for regionaludvikling i Norden, som blev NordREFO, Nordisk Ministerråd besluttede at igangsætte i 1990 med [...]

+ Læs mere
29-11-1989

Det indre marked og kulturen: en konsekvensanalyse af fordele og ulemper

Peter Duelund

Bogen er den første samlede analyse af EF´ Indre Markeds indvirkning på dansk og anden national kulturpolitik i medlemslandene. Bogen gav bl.a. anledning til, at den [...]

+ Læs mere