Sammenhæng, synergi og samarbejde – Strategisk handlingsplan 2014-16

Kunst og kultur generelt

Udgivet af Kulturministeriet, 2013 Emneord: , , , , , , , , , ,

Publikationen er en handlingsplan for international kulturudveksling, hvor fokus er rettet mod Mellemøsten og BRIKS-landene. De tematiske omdrejningspunkter er:

-       Bæredygtighed

-       Børne- og ungekultur

-       Dialog, demokrati og deltagelse

Analytisk kaster handlingsplanen både et blik på de geografisk fjerne lande som potentielle markeder for dansk kultur og som kilder til inspiration for kulturlivet i Danmark.

Med en udspecificering af målsætningen for arbejdet med international kulturudveksling fremhæver rapporten bl.a. princippet om kunstens og kulturens egenværdi som en central fællesnævner. Ifølge handlingsplanen betyder dette princip bl.a., at den kunstneriske kvalitet også fra et strategiske perspektiv ikke må lægge under for markedsføringen af den, fordi en sådan afvejning i sig selv vil skabe ringere betingelser for markedsføringen på lang sigt.

Læs hele handlingsplanen her

Comments are closed.