Strategi for skolebørns møde med kunst og kultur

Kunst og kultur generelt

Udgivet af Kulturstyrelsen, 2014 Emneord: , , ,

Publikationen er en blandt tre publikationer fra 2014, der samlet beskriver kulturminister Marianne Jelveds strategier for hhv. små børn, unge og skolebørns møde med kunst og kultur.

I praksis skal denne strategi være medvirkende til, at kulturinstitutionerne og kommunernes kulturtilbud i endnu højere grad når ud til børn og unge, så kunst og kultur integreres mere som en naturlig del af hverdagslivet.

40 mio. kroner er sat af til initiativer, der fokuserer på at synliggøre og udvikle allerede eksisterende initiativer, men også at tage hensyn til fremtidens udfordringer inden for digital kommunikation og integrere kunst- og kulturtilbud i skoledagen i arbejdet for at favne børn og unge med særlige udfordringer.

Strategiens sigte er opdelt i tre hovedpunkter med konkrete eksempler til hver.

Læs hele publikationen her

Comments are closed.