Strategi for små børns møde med kunst og kultur

Kunst og kultur generelt

Udgivet af Kulturministeriet, 2014 Emneord: , , , , ,

Publikationen er én blandt tre publikationer fra 2014, der samlet beskriver kulturminister Marianne Jelveds strategier for hhv. små børn, unge og skolebørns møde med kunst og kultur.

I denne strategi fremhæves det store udbytte af kunst og kultur, som selv små børn kan have, når formidlingen er tilpasset deres alder. På baggrund heraf omfatter strategien en række konkrete tiltag, der skal rette opmærksomheden omkring små børn som en selvstændig gruppe, hvor mødet med kunst og kultur rummer et hidtil uudnyttet potentiale.

Bl.a. stimulering af læringsprocesser og et større generelt samfundsmæssigt engagement nævnes som forskningsbaserede gevinster ved kunstneriske og kulturelle oplevelser og fællesskaber fra en tidlig alder.

Udover en række konkrete eksempler til efterfølgelse præsenterer strategien tre indsatsområder, der skal være med til at opfylde strategiens mål.

Læs om indsatsområderne og resten af strategien her

1 Kommentar