Strategi for unges møde med kunst og kultur

Kunst og kultur generelt

Udgivet af Kulturministeriet, 2014 Emneord: , , , ,

Publikationen er én blandt tre publikationer fra 2014, der samlet beskriver kulturminister Marianne Jelveds strategier for hhv. små børn, unge og skolebørns møde med kunst og kultur.

Ligesom i Strategi for små børns møde med kunst og kultur er denne strategi et led i ambitionen om at rette et mere skarpt fokus mod børn og unge i forskellige aldre som selvstændige grupper. Heraf betegnes unge i strategien som en gruppe, der i denne sammenhæng adskiller sig fra f.eks. små børn ved behovet for på egen hånd at finde på og organisere projekter.

Med eksempler på en række succesfulde projekter og formuleringen af tre overordnede indsatsområder præsenterer strategien ønsket om, at lokale initiativer give større mulighed for de unges selvorganisering og involvering i kunst- og kulturprojekter.

Læs hele strategien her

Comments are closed.