Søgeresultat på emneord: landskabsarkitektur

Sorter efter forfatter  /  titel  /  udgivelsesår

Grænseløse byer – Nye perspektiver for by- og landskabsarkitekturen

Bogen handler om udviklingen inden for by- og landskabsarkitekturen og kredser om spørgsmålene: Hvilken rolle kan landskabet tilskrives, når grænsen mellem ’by’ og ’land’ opløses? Hvordan [...]

Udgivet af Arkitektskolens Forlag, 2011 + Læs mere
Emneord: , , , ,  

Kulturplaner – Fra velfærdsplanlægning til kulturel byudvikling

Bogen tegner konturerne af en ny strategi for den danske byudvikling og gør op med utidssvarende masterplaner på den ene side og overfladiske brandingstrategier på den [...]

Udgivet af Ikaros Press, 2008 + Læs mere
Emneord: , , , , ,  

Livet mellem husene – Udeaktiviteter og udemiljøer

Bogen handler om forståelse af uderummets brug og livet i vores byer. Køb bogen Lån bogen

Udgivet af Arkitektens Forlag, 2007 + Læs mere
Emneord: , ,  

Ny agenda

Bogen viser en række eksempler på landskabsarkitektur fra 2003 til 2008. I flere tilfælde har landskabsarkitekturen indtaget rollen som bindeled mellem traditionel byplanlægning og arkitekturens uforligelige [...]

Udgivet af Forlaget Bogværket, 2009 + Læs mere
Emneord: , ,  

Rumlig kultur

Rumlig kultur præsenterer et humanvidenskabeligt livtag med storbyens erfaringsverden. En række analyser tager udgangspunkt i fem forskellige temaer; arkitektur, byrum, tekstualitet, erindring og steder. Tilsammen skitserer [...]

Udgivet af Museum Tusculanums Forlag, 2012 + Læs mere
Emneord: , , ,  

Supernatur

Bogen handler om landskabsarkitekturen og -urbanismens udvikling fra 1967 til 2007 – fra ‘den naturlige natur’ til det supernaturlige. Køb bogen Lån bogen

Udgivet af Ikaros Press, 2011 + Læs mere
Emneord: , , ,  

Towards an Urbanism of Entanglement – Site explorations in polarised Danish urban landscapes

Bogen handler om den ulige regionale udvikling og de nye forhold mellem by og land i Danmark – polariseringen af Danmark – med vækstområder på den [...]

Udgivet af Arkitektskolens Forlag, 2011 + Læs mere
Emneord: , ,  

Velkommen i det grønne

Københavns Kommune har udgivet denne lille bog om naturen i hovedstaden. Her kan man læse om parker, naturområder, badesteder, kirkegårde mm. og finde inspiration til at [...]

Udgivet af Københavns Kommune, 2011 + Læs mere + Direkte Link
Emneord: , ,