The resilience of employment in the Culture and Creative Sectors (CCSs) during the crisis

Kunst og kultur generelt

Udgivet af European Expert Network On Culture (EENC), 2015 Emneord: , , , , , ,

Rapporten samler data fra de 28 EU-medlemslande for at analysere og give et samlet billede af forbindelsen mellem kultur, kreativitet og teknologi i den kreative sektors forudsætninger for modstå økonomiske udfordringer. Undersøgelse konkludere bl.a., at den kreative sektor i særlig grad var økonomisk modstandsdygtig overfor for finanskrisens negative indflydelse på vækstmuligheder og omsætning.

Blandt rapportens fund er en særlig høj beskæftigelse blandt kvinder i de kreative erhverv i perioden og de små og mellemstore kreative virksomheders relativt fremtrædende position i sektoren.

På baggrund af undersøgelsens resultater opfordrer folkene bag undersøgelse, at politiske programmer, der understøtter deltagelse i den kreative og kulturelle sektors tilbud og specifikt udvikler sektorens økonomiske grundlag, i højere grad prioriteres – også i økonomiske nedgangstider.

Læs hele rapporten her

Comments are closed.