TVÆRKUNSTNERISKE LÆRINGSMILJØER

Kunsthåndværk og design » Alle publikationer

Udgivet af CAKI - Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation, 2013 Emneord: , , , , , , , , ,

Tværkunstneriske Læringsmiljøer tager afsæt i på den ene side en støt stigende interesse for at udforske grænserne mellem de forskellige kunstformer, og på den anden side et ønske om at udvikle rammer for, at underviserne på kunstskolerne opnår mulighed for at udveksle didaktiske og undervisningsmæssige erfaringer og synspunkter på tværs af de kunstneriske uddannelser.

Skriv en kommentar