Undersøgelse af etnisk mangfoldighed i dansk film

Film » Alle publikationer

Udgivet af Det Danske Filminstitut, 2015 Emneord: , , , , , , , ,

Blandt rapportens konklusioner er, at beskæftigelsen i filmbranchen blandt danskere med en ikke-vestlig baggrund er lavere, end den er for befolkningen generelt, og at samme forskel i etnisk mangfoldighed gør sig gældende på uddannelserne relateret til den danske filmbranche.

Omvendt repræsenterer andelen af danskere af ikke-vestlig herkomst blandt publikummet i de danske biografer i højere grad befolkningens etnisk sammensætning. Dog ser denne gruppe i mindre grad danske film end resten af befolkningen.

Parallelt med og på baggrund af rapporten fremsættes en række initiativer på området, som en afrapporting hvert andet år skal evaluere betydningen af. Heriblandt har Det Danske Filminstitut iværksat et projekt, der under begrebet ’mangfoldighedsbank’ arbejder med en større diversitet i udbuddet af og mulighederne for talenter med ikke-etnisk dansk baggrund, når der laves casting til film.

Læs hele undersøgelsen her

Comments are closed.