Unge i kunst- og kulturprojekter

Kunst og kultur generelt » Undersøgelser & forskning

Udgivet af CeFu på initiativ af Kulturstyrelsen, 2014 Emneord: , , , ,

En rapport fra Center for Ungdomsforskning (CeFu) fremlægger resultaterne af deres evaluering af et 3-årigt projektforløb iværksat af Børnekulturens Netværk, der har til formål at øge kvaliteten af lokale kunst- og kulturtilbud til unge. Forløbet har bestået af 10 projekter, der omfatter både musik, film, litteratur, teater, arkitektur, design og udfoldes i både offentlige rum, kulturhuse og –institutioner og på folkeskoler.

CeFus rolle har været at undersøge de unges perspektiv ved at interviewe dem om bl.a. motivation og fremtidsudsigter for at involvere sig i kulturprojekterne. Projektet har samtidig til hensigt at komme nærmere, hvilken rolle kunst og kultur kan spille i nutidens ungdomsliv.

Rapporten viser bl.a., at de unge på den ene side oplever udbyttet af at være involveret i kunst- og kulturprojekter ud fra muligheden for at få noget på sit CV og på den måde gøre noget konstruktivt og målrettet for sit fremtidige uddannelses- og arbejdsliv. På den anden side finder de værdi i kunsten og kulturen som et frirum for netop disse strategiske overvejelser og det omgivende samfunds krav.

Læs hele rapporten gratis online her

Skriv en kommentar