Værdien af bygningsarven

Arkitektur » Alle publikationer

Udgivet af Incentive / Realdania, 2015 Emneord: , , , , ,

Analyse udarbejdet af  Incentive for Realdania. Analysen viser, at argumentationen for at prioritere bygningsarv ikke kun behøver at hvile på spørgsmål om kulturel identitet og historie. Ud fra Incentives opgørelse er der også væsentlige økonomiske bevæggrunde for at sikre bevaringen af historiske byggerier.

To overordnede konklusioner viser, at salgsprisen  for bevaringsværdier enfamilieshuse er 30% højere, og at der samtidig er en generel højere salgspris for boliger i områder med bevaringsværdige bygninger.

Med Ribe som eksempel viser analysen også mere indirekte gevinster ved at sikre de bevaringsværdige bygninger.  De bevaringsværdige bygninger skaber som en del af byrummet nye jobs og tiltrækker flere turister til byen.

Læs hele analysen her

Comments are closed.