Værk som handling

Billedkunst » Alle publikationer

Udgivet af Museum Tusculanums Forlag, 2011 Emneord: , , , , , , , , ,

I Værk som handling forfølger Camilla Jalving både performativetsbegrebets udvikling og skiftende betydning fra 1950′erne til i dag: Fra talehandlingsteori over kønsteori til en situationel æstetik med nedslag i begreber som performance og performativ. Bogen er inddelt i fem hovedkapitler, som handler om bl.a. performancen og det performative i forhold til hhv. det mere traditionelle billede, bevægelsen, selvet og dokumentationen af de ofte flygtige værker. Bogens mange værkanalyser stiller spørgsmål til, hvad det performative kunstværk er, hvordan det virker, og ikke mindst hvordan det interagerer med betragteren.

Køb bogen

Lån bogen

Skriv en kommentar