Musikskolernes rolle i Danmark

Musik » Alle publikationer

Udgivet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, 2014 Emneord: , , , , , ,

Baggrunden for anbefalingerne er karakteriseringen af musikskolerne som af de største danske kulturpolitiske succeser, der dog er under et stigende pres på musikskolerne for at tilpasse og udvikle sig på baggrund af udefrakommende krav.

Udgivelsens anbefalinger tager afsæt i musikskolernes undervisning som både en betingelse for musikalsk talentudvikling, men også som et læringsmiljø, der driver social og menneskelige udvikling. Anbefalingerne er struktureret efter de seks følgende områder:

1. Musikskolen og folkeskolen

2. Musikskolen og omverden

3. Musikskolens læringsmiljøer

4. Musikskolen og tilgængelighed

5. Musikskoleloven og ressourcer

6. Musik og teknologi

Læs hele udgivelsen her

1 Kommentar